เปิดอาคารใหม่โรงเรียนวัดพวงนิมิต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดพวงนิมิต เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคี พระครูวินิจ ปัญญาคุณ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นได้ออกเยี่ยมชมการจัดโครงงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต

IMG_7724 IMG_7728 IMG_7736 IMG_7739 IMG_7747 IMG_7771 IMG_7795 IMG_7809 IMG_7828 IMG_7856 IMG_7858 IMG_7863 IMG_7868

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา