ขอเชิญร่วมซื้อCDเพลงพระราชนิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมซื้อCDเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยนำรายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา โทร ๐๒-๒๘๐ ๔๘๓๐ – ๑ ต่อ ๑๑๑๑ และ ๐๘๘-๐๒๒๕๘๗๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1