ประกวดหนังสือดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการสึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เท่านั้น ติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ http://academic.obec.go.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1