ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียนบ้านนาดี โดย ผอ.วริทธิ์นันท์  คันธารราษฏร์ ร่วมกับ นางละมุล  แก้วตาล ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นายสมจิตต์  ด้วงเงิน กำนันตำบลซับมะกรูด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโIMG_3189 IMG_3219 IMG_3217 IMG_3218รงเรียนบ้านนาดี

ติดต่อ สพป.สก.1