อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการอ่านเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการอ่านเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายคลองอุดมซับ และ กลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาดIMG_3214 IMG_3208 IMG_3209 IMG_3210 IMG_3211 IMG_3212 IMG_3213

ติดต่อ สพป.สก.1