เด็กดี v star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มหาเจริญ

14 ธันวาคม 57 คณะครู นักเรียนแกนนำ v star โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จำนวน 450 คน เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี v-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 9 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของเหล่าเด็กดี v star ทั่วประเทศ และภายในงานมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งครูและนักเรียนแกนนำ v star ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนต่อไป  ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?170

ติดต่อ สพป.สก.1