อบรมครูวิทยาศาสตร์และปฐมวัย

นายรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ และหลักการ Teach Less Learn More ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗โดยมี อ.ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครู คศ.๕ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร และต่อมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

10866739_665128630266661_180088329_n

 

10405250_904210392937049_6339937114360152349_n 10687137_904210312937057_8864723194484111228_n 10848041_904210179603737_8251862269215623915_n

10676361_904619019562853_5037737494544754293_n

10350547_904210256270396_1692915082759995114_n 10387201_904619042896184_7758017769252005493_n

IMG_8583 IMG_8588 IMG_8590 IMG_8593

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1