ขอความร่วมมือแต่งเครื่องแบบทุกวันจันทร์

เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบ

ในการปฏิบัติราชการ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 

ติดต่อ สพป.สก.1