แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง (ศน.ประไพ)

กลุ่มนิเทศฯจัดส่งแบบทดสอบหลังเรียน  แบบฝึกสมรรถนะการอ่าน สำหรับครูภาษาไทย ม.2  ดังแนบ    123  456   789

ติดต่อ สพป.สก.1