โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ :: พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๖

1 2 3 4 5 6 7 8๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ นำโดยนายวันชัย  ธนังไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ , นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓

 

ติดต่อเรา