แสดงดนตรีไทยและกลองยาว งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว 2557

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 โรงเรีนบ้านหนองหว้า

ได้รับเกียรตินำนักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีไทยและกลองยาว

บนเวทีงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว

โดยมี ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าและคณะครู ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียน

1 2 3 4 5

 

ติดต่อ สพป.สก.1