แจ้งโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน

ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน  ตามตารางดังแนบ ส่งทาง E-mail. boonta3085 @hotmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557  8888888

ติดต่อ สพป.สก.1