ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน” วันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๘ ” ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://inventors.nrct.go.th/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1