ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยาศาสตร์ (ศน.ชื่นจิตร์)

ตามที่ชมรมครูวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษาที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ Teach Less Learn More ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 2557  ณ หอประชุมดอกสระแก้ว สพป.สระแก้ว 1 นั้น จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม ตามนายชื่อแนบท้าย สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศน.ชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง โทร 081-377-9101   999

ติดต่อเรา