รับสมัครนักศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.dei.ac.th และ www.nfe.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา