โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ :: เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ

๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านน้ำซํบเจริญได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ  โดยนายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ด้วย

1 2 3 4 5 6

ติดต่อเรา