>>>แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา <<<

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ได้ดำเนินซ่อมแซมระบบโทรศัพท์พื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสารงาน โรงเรียนดังต่อไปนี้

หมายเลขโทรศัพท์ : 037-550-045

 

เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.ktk.ac.th  คลิ๊กเข้าชม

 

E-mail : [email protected] 

 

Facebook : โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา คลิ๊กเข้าชม

 

Youtube Channel : KTK Channel  คลิ๊กเข้าชม

ติดต่อ สพป.สก.1