แจ้งโรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มารับเงิน

ให้โรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มารับเงินค่าอาหารนักเรียน/ค่าพาหนะ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา