ทัศนศึกษา..ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สระแก้ว

11 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยกลุ่มปฐมวัย นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อร่วมงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 10 โดยนักเรียนได้ชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์และได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?169

ติดต่อ สพป.สก.1