ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ”วัคซีนในฝัน”

ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความเรื่อง”วัคซีนในฝัน” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nvco.go.th โทร ๐๒ – ๕๙๐ ๓๑๘๖-๙ รับสมัครภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1