เชิญประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ Peer Center อำเภอวังน้ำเย็น

ศูนย์ Peer Center เครือข่ายอำเภอวังน้ำเย็น ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อำเภอวังน้ำเย็น) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา