ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประชุม

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา

ตามที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต  1  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  ทางชมรมฯ มีความประสงค์ขอเชิญท่านประชุม เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม เพื่อจะได้กำหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติ และสมาชิกชมรม ในวันจันทร์ที่  22  ธันวาคม  2557  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต  1  สำหรับผู้ที่ยังไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ขอให้ท่านส่งใบสมัครและไปประชุมในวันดังกล่าวได้ รายละเอียดดังแนบ

tea

 

ติดต่อเรา