การมอบทุนการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว150 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557  ให้โรงเรียนส่งเอกสารของนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา  นั้น

ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งเอสารเพิ่มเติม ตามที่แนบมาพร้อมนี้

และโรงเรียนใดที่มีรายชื่อตามหนังสือที่อ้างถึง และยังไม่ได้ส่งเอกสารให้ สพป.สระแก้ว เขต 1

ขอความอนุเคราะห็ให้เร่ิงดำเนินการ เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 กำหนดให้ส่ง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณค่ะ

ch583

ch584

 ch586 ch585  เฉพาะวังบูรพา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา