รายงานผลสอบ Pre O-NET (ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

แจ้งโรงเรียนทุกโรงที่ทำการสอบ Pre O-NET ระดับ สพฐ. ให้ใช้แบบรายงานผลสอบ Pre O-NET  แบบเดียวกันกับ ของ สพป.สระแก้ว 1

ติดต่อเรา