เรียน ผอ.โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64

tetเรียน ผอ.โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64

ตามที่ องค์การรบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้สนันสนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียน บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ แจ้งมาว่าให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมต่างๆ

จัดทำเอกสารการจ้างเหมารถ เพื่อประกอบการรับเงินมาส่งในวันที่ ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 255 7(พร้อมรับเงิน ถ้าจัดทำเอกสารไม่ได้ ให้ทำสัญญายืมเงิน(ต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้น)

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ตั้งแต่เวลา  14.00 – 16.00 น (ได้แนบเอกสารการจัดจ้างมาพร้อมแล้ว ถ้าเงินเกินหมื่นให้เพิ่ม ใบสั่งจ้าง,ใบเสนอราคา)

 

ติดต่อเรา