เชิญประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER Center เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

ศูนย์ PEER Center เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อ สพป.สก.1