ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)  ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

4196.1

 

ติดต่อ สพป.สก.1