ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1