ขอเชิญสั่งซื้อ CD เพลงพระราชนิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนร่วมสั่งซื้อ CD เพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านดนตรี โดยรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา โทร ๐๒ – ๒๘๐๔๘๓๐ – ๑ ต่อ ๑๑๑๑ , ๐๘๘ – ๐๒๒ – ๕๘๗๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา