ล้างห้องน้ำก่อนปิดเทอม

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหาดช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมก่อนปิดภาคเรียน

ประจำปีการศึกษา2556

IMG_1235 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1247 IMG_1248 IMG_6337 IMG_6585

Message us