ขอเชิญทดสอบความรู้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนร่วมทดสอบความพร้อมด้านความรู้ ในระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกจะได้ทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และอีก ๘ อันดับถัดไป ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โทร ๐๒ – ๒๒๕ ๕๖๐๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา