ประชุมแนวทาง กบข.

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  ๑ จัดประชุมสัมมนาการกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จ บำนาญพ.ศ. ๒๔๙๔ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โดยมีนายสมบูรณ์ สุจิตรานุช คลังจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

IMG_8044 IMG_8046 IMG_8047 IMG_8048 IMG_8050 IMG_8053 IMG_8054 IMG_8055 IMG_8056 IMG_8057 IMG_8058 IMG_8059

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1