ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๕ กิจกรรม “Thailaand innovatiae Teachers Leardership Awords ๒๐๑๕” เพื่อกระตุ้นให้ครูในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระวิชาทั่วประเทศสามารถนำเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.innovativeteacter.eventbrite.com, ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1