ขอเชิญบริจาคทรัพย์และเครื่องกันหนาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ และเครื่องห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โทร ๐๔๒ – ๘๑๐๙๐๕ – ๖ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้อง ฉก.ชน.สพป.เลย ๒” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสระพุง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๗๒ – ๙ – ๐๓๘๐๑ – ๗ หรือติดต่อบริจาคได้โดยตรงที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1