เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ วัดคลองใหญ่

000000000000000

ติดต่อ สพป.สก.1