ลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม  2557
นายบุญส่ง แสงเทพ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู
เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิ่งมงคลของปวงชนชาวไทย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
****************   

2

3

4

5

7

6

8

3.1

5.1

4.1

9

10

11

13

14

18

1

ติดต่อเรา