รับสมัครคัดเลือกแข่งโอลิมปิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ แลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๒ โดยสมัครได้ภายในวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ โทร ๐๓๗ – ๒๑๖ ๔๗๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา