ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคเรียนปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.grad.ru.ac.th/ling-edu.html โทร ๐๘๑ – ๒๕๐ ๔๒๒๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา