ประชุมระดมความคิด

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อระดมความคิดจัดทำข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา

IMG_8030 IMG_8029 IMG_8028 IMG_8027 IMG_8040 IMG_8038 IMG_8034

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1