จัดสถานที่เดินผ้าไหมงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2557

วันที่ 4 ธันวาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์ และคณะครู

ร่วมจัดสถานที่เดินผ้าไหม

งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2557

IMG_2304 IMG_2307 IMG_2310 IMG_2316 IMG_2330 IMG_2373 IMG_2413 IMG_2421 IMG_2422

ติดต่อ สพป.สก.1