โรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ วัดโนนประดู่

ติดต่อเรา