***พิธีเฉลิมพระเกียรติ….สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว***

ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ อบต.บ้านแก้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

t2 t1

ติดต่อเรา