ต้อนรับคณะชอปเปอร์และนักบุญเพื่อชีวิต

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะชอปเปอร์และนักบุญเพื่อชีวิต จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้มามอบทุนการศึกษา งบประมาณในการจัดการภายในโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 

DSCN3748 DSCN3760
DSCN3777 DSCN3824
DSCN3872 DSCN3876
DSCN3897 DSCN3902
DSCN3960 Jpeg
DSCN3966 DSCN3940
ติดต่อ สพป.สก.1