ต้อนรับคณะชอปเปอร์และนักบุญเพื่อชีวิต

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะชอปเปอร์และนักบุญเพื่อชีวิต จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้มามอบทุนการศึกษา งบประมาณในการจัดการภายในโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 

DSCN3748DSCN3760
DSCN3777DSCN3824
DSCN3872DSCN3876
DSCN3897DSCN3902
DSCN3960Jpeg
DSCN3966DSCN3940
ติดต่อเรา