๕ ธันวามหาราช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) คณะครูและบุคลากร

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมปางสีดา

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

0000001 00001 0001 001 002 003 004 006 007 008 009 011 012

ติดต่อเรา