ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซต์ โดยสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่

www.ocsc.go.th , โดยคลิกถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ และ http://๒๑๐.๒๔๖.๑๘๘.๑๕๔/father/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา