พิธีเฉลิมพระเกียรติ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

1

2

3

4

5

6

ติดต่อเรา