::: ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา :::

24  มีนาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ได้ทำพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และนิมนต์พระคุณเจ้า มาแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับการศึกษา
มีพิธีมอบเกียรติบัตรในด้านต่าง ๆ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนต์ชัย เกิดกุล ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน
ภาพโดย : ครูสิทธิชัย เนียรศิริ
ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

ติดต่อเรา