งานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชนตำบลพระเพลิง เทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 3- 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่ชุมชนตำบลพระเพลิง
เทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
วันที่ 3- 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่ม
ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
กิจกรรมมีดังนี้ ประกวดโครงงาน ประกวดเรียงความประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประธานในพิธี : นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

WICHAKAN1 WICHAKAN2 WICHAKAN3 WICHAKAN4 WICHAKAN5 WICHAKAN6 WICHAKAN7 WICHAKAN8 WICHAKAN9 WICHAKAN10 WICHAKAN11 WICHAKAN12 WICHAKAN13 WICHAKAN14 WICHAKAN15 WICHAKAN16 WICHAKAN17 WICHAKAN18 WICHAKAN19 WICHAKAN20 WICHAKAN21 WICHAKAN22 WICHAKAN23 SINGSONG1 SINGSONG2 SINGSONG3 SINGSONG4 SINGSONG5 SINGSONG6 SINGSONG7 SINGSONG8 SINGSONG9 SINGSONG10 SINGSONG11 SINGSONG12 SINGSONG13 SINGSONG14 SINGSONG15 SINGSONG16 SINGSONG17 SINGSONG18 SINGSONG19 SINGSONG20 SINGSONG21 SINGSONG22 SINGSONG23 SINGSONG24 SINGSONG25 SINGSONG26 SINGSONG27 SINGSONG28 SINGSONG29 SINGSONG30 SINGSONG31 SINGSONG32 PRAPORN1 PRAPORN2 PRAPORN3 PRAPORN4 PRAPORN5 PRAPORN6 PRAPORN7 PRAPORN8 PRAPORN9 PRAPORN10 PRAPORN11 PRAPORN12 PRAPORN13 PRAPORN14 PRAPORN15 PRAPORN16 PRAPORN17 PRAPORN18 PRAPORN19 PRAPORN20 PRAPORN21 PRAPORN22 PRAPORN23 PRAPORN24 PRAPORN25 PRAPORN26 PRAPORN27 PRAPORN28

ติดต่อเรา