นายสมยศ ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. นายสมยศ  ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

001

002

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

016

                                                                                   🙂       งานเทคโนโลยีั  โรงเรียนบ้านเขามะกา

ติดต่อ สพป.สก.1