แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้มาทำสัญญาจ้างในวันที่  8  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00  น. ห้องสระแก้วสระขวัญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา